Opleiding

Rijnlandweek

Sinds 2008 zijn er ruim 25 Rijnlandweken geweest. Ieder jaar twee, een Wintercourse in januari en een Summercourse in juli. Ruim 300 deelnemers. Daar zijn we trots op. In 14 dagdelen kun je veel doen. Veel deelnemers ervaren het als thuiskomen. 'Je kunt dus ook normaal iets met elkaar organiseren?'. Rijnlanders zetten niet overal 'management' achter en dat scheelt al een stuk. Er is helemaal niet zoveel nodig een organisatie fatsoenlijk aan de praat te krijgen, ieder mens is immers in staat tot organiseren. Een enkele keer hebben we op verzoek ook een incompany-week gedaan. Dat kan, dan neem je tevens 'de organisatie' mee en heb je i.p.v. 14 gelijk 15 deelnemers ;).

Het is een hele reis om uiteindelijk thuis te komen ... bij je gezonde verstand.

de onbekende deelnemer

Thuiskomen bij wat je eigenlijk al wist over organiseren en de dingen waar het eigenlijk om draait: bezieling, passie, vakmanschap en dat adequaat ondersteunen. Even weg van al die aangeleerde opvattingen. Dat gezond verstand is belangrijk voor het organiseren in de 21ste eeuw. Alles wat je eigenlijk al wist, maar dan honderd keer versterkt. We kijken samen naar films, er zijn inleiders vanuit de praktijk en de theorie, de verkeerd-om fiets is inmiddels een gouwe ouwe, we houden ons bezig met de kunst van het improviseren, we maken verbinding met onbereden paarden, je gaat op zoek naar de Rijnlander (m/v) in jezelf, je schrijft een column, er blijkt een Rijnland-canvas te bestaan en je neemt een eigen case mee. Harold Janssen & Jaap Peters lijmen de puzzelstukjes aan elkaar. Maar voor alles heb je ook elkaar als leermeester en nodigen we op vrijdagmiddag oud-deelnemers uit om kennis te maken en hun ervaringen te delen. 

                                    Wat gesprekjes met oud-deelnemers op vrijdagmiddag

Kosten zonder verblijf rond de 2.000 euro. Een cursus die je niet kunt missen als Mark Rutte zomaar in april 2020 in de Tweede Kamer een vraag beantwoord met: 'Wij zijn een Rijnlandsmodel-land'. En dat klopt ook! Als puntje bij paaltje komt, zoals tijdens de corona-crisis, werken we samen, ook met Duitse ziekenhuizen, aan een gezonde toekomst en is het niet ieder voor zich.

Rijnlands zoekt de individuele vrijheid niet zozeer op de Amerikaanse manier: samen ons eigen. Maar Rijnlands zoekt het juist in de menselijke maat en -waardigheid. Daar is ook de organisatieinrichting op afgestemd. Je moet elkaar wel in de ogen kunnen kijken, vaak ook letterlijk. Daar is inmiddels in Rijnlandweek ook explicite aandacht voor.

Een waardig en moreel goed mens is iemand die de ander en het appèl dat de ander op ons doet écht ziet, zonder vooringenomenheid.

Levinas


Meer weten? Mail: secretariaat@cooprijnlands.nl 

Brochure downloaden: klik hier