Opleiding
Workshop

OR en Rijnlands

Wat is de inhoud van een kennismakingscursus:

  • Achtergrond Rijnland Model
  • Hoe vertaalt het model zich naar Rijnlands Organiseren?
  • In hoeverre komt dat overeen met de eigen praktijk (vaak veel aandacht voor regels en systemen of juist voor de menselijke maat c.q. menselijke waardigheid)?
  • Welke rol wil de OR daarin spelen?
  • Als er een praktijkcase is dan kunnen we die in de loop van de kennismakingsdag gelijk meenemen.

Het Rijnlands gedachtegoed is na de 2e Wereldoorlog ontstaan omdat men meer aandacht wilde hebben voor de menselijke waardigheid (c.q. menselijke maat). Dat was niet geheel onlogisch, men had net het fascisme achter de rug. Ook het communisme was toen nog springlevend, maar men had ook gezien dat het laissez-faire kapitalisme (Great Depression) in Amerika de mensen aan de rand bracht van de armoede. Deze andere manier van denken is het Rijnland Model gaan heten omdat men in het stroomgebied van de Rijn dat na de oorlog als eerste heeft opgepakt. Later bleek dat ook in Scandinavië het geval te zijn.

Tip: Lees het rode Rijnland Praktijk Boekje: blz. 118 t/m 122 (Rol Ondernemingsraad/Medezeggenschap)

Mail: secretariaat@cooprijnlands.nl (afstemmen data) of info@cooprijnlands.nl (meer informatie)