Opleiding

Online cursus: 'Terug naar de menselijke maat'

In deze online masterclass gaat Jaap Peters op zoek naar de menselijke maat. Hij laat zien hoe organisaties gevangen zitten in de systeemwereld van harkjes, regels en procedures. De aansluiting op de leefwereld ontbreekt en daarmee gaat ook de menselijke maat verloren. Daar zijn in inmiddels al heel wat Haagse onderzoeken naar geweest. Signaleren is één en er wat aan doe in twee. Op donderdag 25 februari 2021 heeft de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) haar eindrapport overhandigd aan Kamervoorzitter Arib. Zelf dat rapport 'Klem tussen balie en beleid' downloaden door je hier (het begrip 'menselijk maat' kom er maar 171 keer in voor).