Literatuur

Literatuur, podcasts en video's

Het boek waarin het begrip Rijnlands (kapitalisme) voor het eerst werd geïntroduceerd heet 'Kapitalisme contra Kapitalisme' en is gepubliceerd in 1991. Het werd geschreven door de Fransman Michel Albert (1930-2015). Je zult het boek 2e hands op de kop moeten tikken. Het was in die tijd internationaal een absolute bestseller. Jan Reedijk - zie hieronder - die in Frankrijk woont en Albert een paar keer heeft ontmoet heeft een eigentijdse versie gemaakt in onze e-book-reeks met aanvullend commentaar.

Sinds 2004 zijn er regelmatig boeken verschenen waarin het begrip 'Rijnlands' centraal stond. Sinds de coronacrisis komt het begrip 'Rijnland Model' weer steeds vaker voor in het landelijk nieuws als tegenhanger van het Neoliberalisme. Het Rijnlands organiseren speelt zich echter af op meso-niveau en ook daar is het nodige over te zeggen (interviews) en te schrijven zoals je hieronder ziet. Op 10 februari 2021 waren ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland om: Het nieuwe Rijnland Model als leidraad voor het Koersdocument op weg naar 2030.


Onze meest recente publicaties:


Via uitgeverij Eburon e-book reeks:


Via uitgeverij Business Contact:


Communities of Practice Nieuw Rijnlands Organiseren:


Jeugdzorg:


Leger-boeken:

Rijnlands organiseren is ontleend aan het leger waarbij het slagveld er nogal anders uitziet dan het plan bedacht op de heuveI. In die zin is Rijnlands ouder dan de Amerikaanse manier van organiseren die we 'management' zijn gaan noemen en die zich afspeelden binnen een wel controleerbare omgeving: de fabriek (c.q. de glastuinbouwkas). U begrijpt nu onmiddellijk wanneer je Rijnlands wel of niet moet inzetten (tip: de jeugdzorg).


Koplopers in de zorg:

 • De zorg voor kwetsbare groepen in de toekomst (2017)
 • Koplopers in de zorg (2017)
 • Het Nederlandsche zorg landschap (2017)
 • Andere tijden, flexibel organiseren (2017)
 • Het Bavaroisesyndroom (2016)
 • Scan: Functioneren IGZ (2016)
 • Scan: Bureaucratisering (2016)
 • Scan: Sociale Wijkteam (2015)
 • De toekomst van de GGZ (2014)
 • Succesvol organiseren in de zorg (2014)
 • Het nieuwe samenspel (2014)
 • Koplopers in de zorg (2013)


Verpleeghuiszorg:


Video's en Podcasts over 'Rijnlands organiseren':


Speels aan de slag:


Verdere specifieke literatuur:


Literatuur waarbij Rijnlands ook expliciet aan de orde komt: