Doorlichting

Laatste hulp bij ongelukken

We spreken in dit kader ook wel over 'Strategie uit Chaos'. Er wordt in de organisatiekunde heel wat aangerommeld. Er zijn bij de Kamer van Koophandel meer dan 100.000 ingeschreven adviesbureaus. Dat heb je met vrije beroepen. Er worden meer boeken over leiderschap geschreven dan dat er leiders zijn. Als een accountant, advocaat of notaris door zijn beroepsgroep wordt geschorst (zoals Bram Moszkowicz) kan hij nog altijd adviseur worden. De meeste organisatie-adviseurs weten niet dat hun beroep ook een Orde heeft (Ooa en een beroepsopleiding SIOO), maar klanten weten dat (gelukkig) ook niet. 

Als je alles wil veranderen moet je overal beginnen

Rijnlandse wijsheid

Is dat erg? Nee, ... maar als je twee werkwijzen (verticaal en horizontaal) voortdurend door elkaar haalt raken je mensen de weg kwijt. Het is wel van belang congruent te blijven binnen beide filosofieën. Bent u eenmaal begonnen bent met bijvoorbeeld zelfsturende teams, maar het loopt niet zoals gedacht is dat vaak een signaal van incongruent gedrag ergens anders binnen de organisatie. Een soort hernia: de pijn komt van een andere plek dan waar je hem voelt.

Op deze site staan de zes kennisdossiers: besturingsfilosofie, collectieve ambitie, werkgemeenschap, voorste linie, ondersteunende diensten en cultuur. We lopen die samen met u door als eerste scan: de Rijnlandse thermometer.  We hebben zelfs een Rijnland Canvas (bouwstenen) ontwikkeld om het bouwwerk eventueel goed in kaart te brengen. Per dossier rollen de verbeterpunten er wel uit.

Eén van onze relaties vatte het zo prima samen.
Eén van onze relaties vatte het zo prima samen.

Onze ervaring? We zeiden het net al: teveel aandacht voor de zelfsturing aan de voorkant en te weinig aandacht voor de noodzakelijke verandering bij de rest van de organisatie. Kort door de bocht.

Vragen? Mail info@cooprijnlands.nl