Coaching
Organisatieontwikkeling

Coaching voor ondersteunende diensten

Een zelfsturend team dat lekker bezig is om zijn eigen zaakjes te regelen heeft niets aan een ondersteunende dienst die ze maar blijft lastigvallen met nieuwe computersystemen, formulieren, afvinklijstjes en protocollen. Allemaal goedbedoeld, hoor, maar daar zitten ze niet op te wachten. Maar waarop dan wel? Moeten ondersteunende diensten dan ook zelfsturend zijn? Dat hoeft niet, maar ze zullen zich wel opnieuw moeten bezinnen op hun taken en hun core-business: en dat is hun expertrol op bepaalde gebieden, zoals bijvoorbeeld financien. Je zult dus moeten onderzoeken hoe je als ondersteuner betrokken blijft en aansluit bij het primaire proces en aan de slag kunt om jouw expertise in te zetten. In dialoog met de voorste linie vragen: wat hebben jullie nodig om je werk goed te kunnen doen? Een coach kan helpen om jou en je collega-ondersteuners in die meer adviserende rol te krijgen. Hij/zij ontwikkelt een coachtraject op maat voor ondersteunende diensten. Vragen die hierin centraal staan kunnen bijvoorbeeld zijn: wie is onze klant? Hoe ondersteunen wij het primaire proces? Hoe werken we meer vraaggericht?