Willemijn Brouwer


Als ontwerper geloof ik in denken door te doen, aannames te onderzoeken, nieuwe ideeën uit te proberen, in de werkelijkheid en met elkaar. Indien we ontwerpmethoden, vaardigheden en mindsets vakmensen bijbrengen, geven we deze mensen gereedschappen om weer regie te nemen op eigen werk. Dat creëert én vraagt om Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en Inspiratie, van alle kanten in een organisatie. Creativiteit is mijn expertise, zowel in praktijk als theorie. Ik vind creativiteit de vaardigheid van het creëren en het ligt daarom heel dicht bij ontwerpen of innoveren. De mate waarin mensen in een organisatie in staat zijn om samen te creëren (lees: het werk te doen) is voor mij de creatieve capaciteit van een organisatie. Die wil ik graag helpen groeien.


Artikelen