Zijn wij OK! en in balans?

Gepubliceerd door Jaap Peters op 04 april 2021

Op lange termijn zijn er veel factoren die van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering. Denk aan veranderende wet- en regelgeving bij bijvoorbeeld de invoer van grondstoffen of bij het aantrekken van personeel. Veranderingen in omstandigheden kunnen de voortgang van een bedrijf in gevaar brengen. Het is van belang om alle (f)actoren, zowel intern als extern, met elkaar in kaart te brengen?

Het gaat erom de economische, ecologische en sociale waarden met elkaar in balans te brengen

De OK! methode is een integrale methode waarmee organisaties geanalyseerd en stapsgewijs worden meegenomen om de economische, ecologische en sociale waarden met elkaar in balans te brengen. Het doel van een organisatie is waarde-creatie voor haar omgeving, waarbij welvaart en welzijn voor allen wordt gerealiseerd. Om als organisatie toekomstbestendig te blijven, is de balans op meervoudige waarde-creatie van belang.

Dit betekent dat output en effecten van gerealiseerde output vanuit extern en intern perspectief goed doordacht worden. Het Europese IIRC-model biedt hiervoor een gezaghebbend Europees kader door aan te geven dat in samenhang aandacht nodig is voor zes waarde-soorten. Dragen de output en de effecten van het organisatorisch handelen positief bij aan de ontwikkeling van:

  • menselijk welzijn;
  • sociaal relationele verbindingen;
  • slimme oplossingen die getuigen van samenhang en inzicht;
  • een duurzame materiële infrastructuur;
  • een gezonde ecologie;
  • een rechtvaardige verdeling van economische middelen?

De OK! methode biedt teams via dialoogsessies, onder begeleiding van adviseurs en gebruik makend van een webapplicatie, inzicht in de huidige en de toekomstige waarde-creatie. Het resultaat is een strategisch plan, gericht op de realisatie van een in alle opzichten gezonde meervoudige waarde balans.

De aanpak is praktisch: de volgende stappen worden doorlopen:

  • Het team voert op basis van vragen een dialoog over actoren en factoren in hun omgeving. Dit resulteert in de meervoudige waarde-balans vanuit extern perspectief;
  • Het team voert op basis van vragen een dialoog over aandachtsgebieden in de organisatie. Dit resulteert in de meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief;
  • Het team voert dialoog over alle in de OK! webapplicatie vastgelegde waarnemingen met als resultaat de meervoudige waarde strategie;
  • Het team hanteert methoden voor het vinden van oorzaken, het nemen van besluiten en het realiseren van implementatieplannen die bijdragen aan de toekomstbestendige meervoudige waarde-balans.

De OK! methode is bedoeld voor middelgrote bedrijven (vanaf ongeveer 60 medewerkers). Ga niet over één nacht ijs, hiernaast de verwijzing naar twee websites, eerst een masterclass en/of bel gewoon Rob Westerdijk.