Wanneer kiezen voor Rijnlands?

Gepubliceerd door Jaap Peters Jurriaan Cals op 03 juni 2020

Rijnlands is handiger als je standaard maatwerk moet leveren. Als de realiteit permanent beweegt en de context leidend is, dan wil je het in het belang van de klant/cliënt zo passend mogelijk organiseren. Dat betekent dat de medewerkers in de voorste linie mandaat moeten hebben om dit te mogen doen. En dat mandaat noemen we in de praktijk 'zelf-sturing' of zo u wil 'zelf-organiseren'. 

Managen is overigens een prima alternatief als er geen maatwerk nodig is of als er geen vakmensen voor handen zijn. In dat laatste geval kun je beter overgeleverd zijn aan regels, dan is er weliswaar geen maatwerk, maar voldoet het geleverde wel aan de gemiddelde standaard voor een gemiddelde klant tegen een zo'n laag mogelijke kostprijs. Het zogenaamde 'bloempotkapsel' in de volksmond.

'Kantelen' is wat anders dan 'bottom-up'

Yaap

De filosoof Habermas spreekt over de leef- en systeemwereld. Trainer Danny Blind sprak ooit de wijze woorden: voetballen doe je op gras en niet in de kleedkamer waar de wedstrijd vooraf wordt besproken. Daar waar een enorm verschil kan zijn tussen de leef- en de systeemwereld is het handiger te kiezen voor de Rijnlandse manier van organiseren. Dan kun je immers de menselijk maat letterlijk handen en voeten geven.

Voetnoot: Volledig gestandaardiseerd bestaat niet. De werkelijkheid houdt zich immers niet aan de standaard, zelfs een lopende band niet.