Waarom zijn er niet meer Rijnlandse organisaties?

Gepubliceerd door Jurriaan Cals op 23 maart 2020

Rijnlands organiseren betekent dat je de spelregels van het spel zelf moet opstellen. Er is geen plan van aanpak, 'Het past niet in een bestaande piepersnijder'.

Zelfstandig opererende medewerkers voorzien van de juiste hulpmiddelen en de juiste ICT-infrastructuur doet wonderen. De directie gaat daarin voorop in de strijd. Je kunt niet iets vragen van je mensen als je daar zelf geen rolmodel in bent als je het zelf niet bent. Bij een Rijnlandse organisatie hoort een Rijnlandse directie met dito normen en waarden.

'First, let's fire all the managers'

Gary Hamel

Waarom zijn er dan relatief zo weinig Rijnlandse bedrijven. Mooie vraag. Wij blijven erin geloven dat bedrijven die de Rijnlandse filosofie volgen beter presteren. Dat beter ligt dan uiteraard langs de lat van VVVI en niet van CCCI. In onze ogen zijn Rijnlandse organisaties weerbaarder, flexibeler, inovatiever en vooral veel leuker om voor/mee/in te werken.

Het vraagt iets anders dan wat regulier op business schools en MBA opleidingen gedoceerd wordt. En er is geen blauwdruk beschikbaar, je moet jezelf bekwamen en voortdurend laten uitdagen. Zoals iemand ooit tegen mij zei: "Je moet je eigen tegenmacht organiseren. Iemand die je voortdurend vraagt; maar waarom doe je dat. Tot je er gek van wordt. Deze voortdurende alertheid, nieuwsgierigheid, bewustzijn maakt het niet de makkelijkste weg. Misschien dat daar gedeeltelijk een antwoord ligt waarom er (nog) niet zoveel Rijnlandse organisaties zijn.

Als we kijken naar financiële prestaties dan staan er mooie voorbeelden in Nieuw Europees Organiseren waar binnenkort een herdruk van uitkomt. Met mooie Rijnlandse, ook economisch succesvolle, bedrijven.

Een andere reden kan zijn dat er nog geen opleiding is die specifiek aandacht geeft aan Rijnlands als alternatief voor Angelsaksisch. We zijn bezig een lesboek samen te stellen om de basis principes van het Rijnlands beschikbaar te maken voor het HBO onderwijs. En natuurlijk voor iedereen die nieuwsgierig is.