Is Rijnlands organiseren Agile?

Gepubliceerd door Jaap Peters op 25 februari 2020

Ja, de oorsprong van Rijnlands organiseren ligt in 1806 waarbij wendbaar van het Pruisische leger te discussie stond na een verloren slag tegen het leger van Napoleon. Missiegeörienteerdheid is, naast het flexibel aanpassen van de organisatie aan veranderende omstandigheden, een belangrijk element binnen het Europees denken. Het vertaalt zich naar alle aspecten van de organisatie:

 • een decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • een nadruk op samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen;
 • een nadruk op teams, teambuilding en een hoge mate van zelfregulering;
 • een stijl van leidinggeven die situationeel van aard is en dient te leiden tot een taakvolwassenheid van medewerkers en teams;
 • medewerkers die als volwassen individuen en als vaklieden worden beschouwd;
 • een wervings- en selectieprocedure waarbij wordt uitgegaan van de competenties van leidinggevenden en medewerkers op het terrein van vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten naast competenties op het terrein van inhoudelijke kennis;
 • een eenvoudige commando- en communicatiestructuur, waarbij veel wordt overgelaten aan het initiatief van medewerkers (subsidiariteit);
 • een kwaliteitssysteem dat integraal van karakter is;
 • een borging van organisatieontwikkeling en kwaliteit binnen het management van de organisatie;
 • een organisatie die geleerd heeft te leren;
 • een organisatie die zich richt op innovatie en waardecreatie.

Deze uitgangspunten, dit fundament, hebben we in de zes kennisdossiers handen en voeten gegeven.

Bij Rijnlands organiseren is agile zijn het logische gevolg.

Uit: Nieuw Europees Organiseren (Brouwer, Peters 2011, bladzijde 34/35)