Is er nog een weg terug naar Rijnlands?

Gepubliceerd door Jaap Peters Jurriaan Cals op 10 april 2020

Veel Nederlandse organisaties zijn Rijnlands, maar hebben gaandeweg Anglo-Amerikaans gedachtegoed ingebed waardoor de Europese waarden naar de achtergrond zijn verdreven. Is er nog een weg terug? Stel uzelf de volgende vragen?

  • Ziet u de organisatie als een samenwerkingsverband - ook met toeleveranciers en partners buiten de organisatie - of staat naar uw mening de organisatie primair ten dienste van de aandeelhouder?
  • Legt u de nadruk op evenwichtige arbeidsverhoudingen of bent u van mening dat medewerkers gewoon moeten uitvoeren wat de baas wil (Don't think for yourself)?
  • Stimuleert u duurzame relaties of groeit het aantal kortlopende verbintenissen per kwartaal?
  • Gelooft u dat mensen het verschil kunnen maken of gelooft u sterk in een normatieve en instrumentele manier van het managen van de 'human resources'?
  • Herkent u de kracht van decentrale invulling en zelfregulering of kiest u op voorhand al voor de snelle blauwdrukken, one size fits all en een top-downaansturing?
  • De vorm van leiderschap is verbindend, participatief en inspirerend of toch liever hiërarchisch, directief en controlerend, 'anders komt er niets van terecht?'

De invulling van 'gezond boerenverstand' kan situationeel en in de tijd verschillen.

Peters/Weggeman
  • Is, als klanten steeds vaker om maatwerk vragen, het werken in teams en daarmee het werken aan sociale cohesie noodzaak of kiest u liever voor alle medewerkers geïndividualiseerde doelen en beloningen? Vindt u dat de slechtste 10% presterenden er eigenlijk jaarlijks uit moet (kwestie van doorselecteren)?
  • Laat u graag diversiteit toe, hoe lastig dat ook kan zijn of houdt u helemaal niet van 'werkende vrouwen, ouderen, medelanders - ze vragen alleen maar extra energie'?
  • Sturen is prima, maar doet u dat op zelfvertrouwen en taakvolwassenheid - de autonomie van de ander vergroten - of toch liever maar met zo weinig mogelijk overleg; dat voorkomt conflicten 'en je weet immers nooit wat er gebeurt als je ondergeschikten te veel ruimte geeft'?
  • Dragen persoonlijke bijdragen van de medewerkers niet alleen bij aan de organisatie, maar ook aan de het begrip 'zingeving en een betere wereld' of klinkt u dat veel te soft in de oren?
Marc-Olivier Jodoin
Marc-Olivier Jodoin

Je hebt als leidinggevende zelf wel in de gaten waar je staat. Wat zie je als je in de spiegel kijkt?