Het kapitalisme ontrafeld?

Gepubliceerd door Jaap Peters Sjaak Evers op 09 oktober 2020

Iedereen heeft het erover dat ons kapitalisch systeem 'niet meer goed werkt'. Maar hoe het gerepareerd moet worden kom je bijna nergens tegen. Nog sterker je hebt het gevoel dat het kapitalisme een natuurverschijnsel is waar verder niets aan te doen is. Dat is sowieso niet waar, want ons huidig kapitalistische systeem is vlak na de WO2 vormgegeven en is in de loop der jaren door de verschillende regeringen vanaf 1982 (kabinet Lubbers I) voortdurend aangepast. We hebben momenteel een fundamenteel andere vorm van kapitalisme in ons land dan veertig jaar geleden. Onderstaand een artikel 'Hoe kapitalisme met de markt aan de haal ging' (juni 2020) van hoogleraar Irene van Staveren (EUR) waarin zij een poging doet de verschillende begrippen uit elkaar te trekken en daarmee weer grip te krijgen op deze uiterst weerbarstige materie. Het is wel iets om je zorgen over te maken. 

Als we niet het juiste doen, gaat na de coronacrisis, het oude kapitalisme weer met de markt aan de haal.

Vrij naar Irene van Staveren

Op weg naar 17 maart bij de volgende 2e Kamerverkiezingen horen we  ongetwijfeld weer allemaal mooie plannen. Maar op weg naar wat? Tot dusver hebben we de problemen van de marktwerking steeds opgelost met nog meer marktwerking. Van Staveren schrijft o.a. 'Opmerkelijk is dat de meeste hedendaagse economen en politici het verschil tussen markt en kapitalisme zijn vergeten. In het spraakgebruik worden de twee begrippen vaak door elkaar heen gebruikt. Daarnaast wordt het denken in termen van kapitalisme ook nog eens vaak verward met economie als wetenschap: alsof de hele economische wetenschap overheerst wordt door het marktdenken of, erger, in dienst staat van het kapitalisme. Dat doet de economen tekort die verder kijken dan de mainstream en hun kennis van de klassieken op orde hebben'. Lees het artikel hier verder.

Een meer dan briljant voorbeeld - met veel humor van 'het kaptalisme ontrafeld' gaf Lubach begin 2020. Bijna een miljoen keer bekeken: klik onder Inspiratie hier rechts.